Menu Luk

Metode

Naviators benytter sig af projektmodellen “Microsoft Dynamics Sure Step” ved implementering af Microsoft Dynamics NAV. Ved at benytte Microsoft Sure Step sikres det at der gennem hele projektet er en præcis styring af leverance og økonomi.
Microsoft Sure Step er opdelt i følgende faser:

Naviators sure step

Analyse
Formålet med analyse fasen er at dokumentere funktionalitetskravene til den kommende løsning. Dette gøres via indledende uddannelse af nøglepersoner, med henblik på efterfølgende, afholdelse af workshops for nøgleområder.

I forbindelse med analyse udarbejdes et dokument med angivelse af den standard software der er indeholdt i projektet, en beskrivelse af eventuelle tilpasninger, samt en angivelse af den uddannelse og support, der er forudsætningen for, at brugerne kan anvende løsningen. Analysen vil yderligere omfatte en tidsplan for projektet.

Design
Formålet med design fasen er, at definere hvorledes de beskrevne funktionalitetskrav vil blive implementeret. Design fasen inkluderer beskrivelse af den overordnede opsætning af løsningen samt design af eventuelle kundespecifikke tilpasninger. Design fasen indeholder desuden uddannelse af superbrugere i udvalgte dele af løsningen.

Udvikling
Fasens formål er at få udviklet og testet de beskrevne systemtilpasninger. Udviklingsfasen omfatter ligeledes opsætning samt test af opsætning og datakonvertering.
Når udviklingsfasen fasen afsluttes, vil der være foretaget godkendelse af systemkonfiguration, systemudviklingen samt evt. datakonvertering. Der vil ligeledes være udarbejdet uddannelsesmateriale til brug for den efterfølgende uddannelse af slutbrugere.

Implementering
I forbindelse med denne fase gennemføres og godkendes samtlige systemtest, med det formål at klargøre produktionsmiljøet til drift. Der gennemføres uddannelse af slutbrugerne på det færdige system indeholdende prøvekonverterede data. Der gennemføres eventuelt driftskonvertering af data hvorefter systemet sættes i drift.

Drift
Fasen er den afsluttende fase for projektet. Der foretages overdragelse af løsningen og viden til kunden og der ydes post drift support i det omfang det er nødvendigt. Fasen afsluttes med en formel godkendelse projektet.

Projektmodellen er at opfatte som en værktøjskasse, der kan anvendes fleksibelt afhængig af det enkelte projekt. Har De spørgsmål til hvorledes et eventuelt projekt vil blive grebet an hos Deres virksomhed, er De altid velkommen til at kontakte os.