Tid og løn

Tid og Løn er en certificeret tillægsløsning til Dynamics NAV, der automatiserer den ofte meget komplekse beregning af løn i forbindelse med timelønnede eller overenskomstansatte medarbejdere.

Med Tid og Løn kan virksomheden nemt og effektivt foretage automatisk beregning af løn, på trods af at denne er sammensat af et komplekst regelsæt omkring overarbejde, satser, søndagstillæg, tillæg for forskudt tid osv.

Opsamling af data

Informationer omkring faktiske arbejdstider kan opsamles ved hjælp af en række effektive sluser. Således har systemet har et integrationsmodul, der kan opsættes til at indlæse informationer fra de fleste dør terminaler.

Som alternativ, kan man vælge at opsamle information ved hjælp af elektroniske dagssedler, eller man kan foretage direkte registrering i en tidsregistreringskladde.

Planlagte arbejdstider opsamles fra systemets planlægningsmodul, eller som alternativ fra opsatte arbejdstidsprofiler der følger den enkelte medarbejder. Systemet understøtter skiftehold og ugerotation med en ubegrænset rotationcyklus.

Beregning af løn

Uanset hvorledes data omkring faktiske og planlagte arbejdstider tilvejebringes, opsamles disse i en tidsregistreringskladde, der udgør selve hjertet i systemet. I denne kladde foretages automatisk beregning af den enkelte medarbejders løn, idet det beregnes hvor meget overarbejde og forskellige tillæg, den enkelte medarbejder er berettiget til.

I tidsregistreringskladden kan udvalgte medarbejdere, foretage den fornødne korrektion af de registrerede data såfremt der skulle være foretaget fejlregistreringer, samt eventuelt foretage forskellige former for kontrol.

Ved periodens udløb bogføres de registrerede tider samt den beregnede løn, hvorefter denne kan overføres til lønsystemet. Systemet er som udgangspunkt integreret med Lessorløn til Dynamics NAV, men der er intet til hindring for, at virksomheden anvender et vilkårligt andet lønsystem, såfremt man ønsker dette.

Opsætning af overenskomst

Den enkelte medarbejder tilknyttes en overenskomst, der er opsat til at foretage den ønskede beregning af løn. Den enkelte overenskomst er således opsat til at beregne relevante størrelser for medarbejderen, hvilket f.eks. kan være overarbejde, tillæg for forskudt arbejdstid, tillæg for arbejde på helligdage, afvigelser fra normtider osv.

Den fleksible opsætning kan umiddelbart ændres af uddannet personel i lønningsbogholderiet, og kræver ikke tilstedeværelse af en konsulent. Systemet kan håndtere selv meget komplekse overenskomster og regelsæt.

Kontakt Naviators for yderligere information.